Dawny projekt edytora plansz do Benefactora. Umożliwiał edycję oraz granie w poziomy z pierwszych dwóch światów. Wersja 2.0 Beta nie umożliwia importowania map.